H

De h aan het begin van een wordt zelden uitgesproken

Halfoest, alfoest, 15 augustus
Half week, alf week ouwen, woensdagavond vrijersbezoek
Halvelings, alvelings, gedeeltelijk, voor de helft
Halvezool, da’s nen alvezool, een rare vogel
Hand, op d’and wassen, met de hand de was doen
Handje, een andje toesteken, helpen
Handjen, er een andjen van hebben, een irritante gewoonte
Haog, d’aog, de haag
Haok, aok, een haak, ik kan er mijnen aok niet achter krijgen, ik snap het niet
Haolen, aolen, halen, ophalen
Haolster, aolster, een halster, klein tuig rond de kop van een paard
Haon, aon, de gebraoien aon uitangen, royaal doen
Haor, aor, ut schol aor of draod, het scheelde weinig
Haor, een aor van een oud wijf, een kleinigheid
Haor, aor, ut schoot ’m in zijn aor, hij werd boos
Haos, aos, een haas, ut is geen aozen vangen, kalm aan, er is geen haast bij
Haoverenstrooi, voor een aoverenstrooi panikeren, voor het minste of geringste in paniek geraken Haoverkist, aoverkist, een haverbak voor het paard
Hebbes, ebbes, beet hebben
Heelegans, eelegans, eelegaor, helemaal
Heet, ’eet, zoe ’eet as een Pruisisch geweer, zeer hitsig
Heilig Land, ut eilig land, bijnaam voor Lamswaarde
Heiligen, eiligen, voor wie zijnen eiligen is da, waar dient dat voor
Heilig oliesel, t’eilig oliesel, katholiek ceremonieel met gewijde olie bij stervenden
Heksen, ik kan nie eksen, ik kan niet toveren
Hemellichten, emellichten, bliksemen.
Hoenderskot, oenderskot, een kippenhok
Hoepel, oepel, zoe krom as nen oepel, heel krom
Hof, ’of, de groentetuin
Hof, op t’of, op het boerenerf
Holderdebolder, olderdebolder, halsoverkop
Hond, ond, as ’t nen ond was gewist aoi tij ou al gebeten, iets zoeken wat dicht bij ligt
Hondebraof, ondebraof, heel braaf
Hondemanieren, ondemanieren, slecht gedrag
Hoofdgewend, oofdgewend, de rand van een landbouwperceel
Hoog, ’oog, iemand nie ’oog op èn, niet vertrouwen
Hooge veugel, ooge veugel, hoofdvogel, den ’oogen veugel afschieten, een stommiteit uithalen
Hoogzaol, ut oogzaol, doksaal in de kerk waar het koor zingt
Hooi, den bakker è genoeg ’ooi op zolder, heeft genoeg geld
Hooiopper, ooiopper, een hooimijt
Hoop, t’oop kommen, bij elkaar komen
Horendul, orendul, woest
Hork, een kwaadaardig persoon
Houten, outen, pierstekken in pierspel, houten kegels bij caféspel
Houten muil, un outen muil, een droge keel
Hozzel, wa nen ozzel, wat een lastige vent
Hout, da gaot over zijn out, dat gaat te ver
Houten, outen, van hout
Houtspeld, outspeld, een wasknijper
Huis, vanuis, niet thuis
Huiskaomer, uiskaomer, een woonkamer
Huiskaomercafé, uiskaomercafé, een klein cafeetje
Hulleken, een ulleken, een klein hoopje
Hutseklus, nen utsekluts, een rommeltje

Wie de gebraoien aon uithing trakteerde erg veel en wie zich niet liet trekken liet zijn beurt om te trakteren niet voorbijgaan.

Er zijn geen anden aon te steken, er is niks mee aan te vangen.

Hij vloog op zijn eten as nen bok op een aoverkist.

Op ut oofdgewend keeren ze de ploeg, met de ploeg teruggaan.

Geef mij ook eens wat te drinken of ebbe ’k ik een outen muil.

Ter eere van wie zijnen eiligen is da, waar dient dat voor.

Agge over den ond keut, dan keuje oek over zijne stjeirt, wie A zegt moet ook B zeggen.

Als je een grote flater sloeg, dan had je den ’oogsten veugel afgeschoten.

Je was dan vaak ook nog verder vanuis, je had dan nog meer problemen.

Lone Tram was dikwijls vanuis, ze was meestal nie thuis of onderwegen.