C

C
Woorden met een c worden soms ook met een k geschreven

Cabonus, gedroogde vette vis
Caboon, Bosche versie van de visventer
Catchou, katsjoe, rubber
Cadé, ne kjeirel, een straffe kerel
Caduc, kaduuk, kapot, zwak
Caféouwen, caféouwer, een café uitbaten, een uitbater
Cafépraat, onzinnige praat
Calotje, kalotjen, een petje
Canadaboom, een populier
Carbolinen, hout met carbolineum (teerolie) insmeren
Castreur, een biggensnijder
Castrol, een kookpan
Cent, ne cent is ut begin van d’onderd duzend, oprapen dus
Cervelaat, worst
Chagrijnen, ontevreden zijn
Champetter, een veldwachter
Christelijk, in christelijk verband, gezamenlijk
Christus, Chrustus, Chrustus mijne ziele, maar mensen toch
Cichorai, surrogaat koffie, Buisman
Cijsgrond, cijns- of pachtgrond
Citroentje, borrel citroenjenever
Combine, een landbouwwerktuig
Commeren, kommeren, kwaadspreken
Communie, te communie gaon, een gewijde hostie ontvangen
Complementen, groeten
Constateur, een duivenklok
Consternatie, opwinding Content, tevreden
Contentement, ze zong van contentement, heel tevreden
Cordeel, een haak aan een zwing voor een jong paard
Couperen, (af)knippen
Couche, ga liggen, koest
Crocheteren, haken met haakpen
Culefater, kulefater, een cultivator

Het was vroeger ne flinken cadé maar de lesten tijd is hij kadukelijk.

Met een kulefaoter werden de kluiten fijn gemaakt.

Nonkel Joos zat bij zijn veirkens in de stal. Gao maor kijken in het veirkenskot, het is dieje kuut mee da kalotje op, had zijn vrouw gezegd tegen de castreur.

Hij is al daogen chagrijnig, al een aantal dagen misnoegt.

In christelijk verband een plasje gaan doen om iets onderling te bespreken.

Ge zout ’m de communie geven zonder biechten, hij doet zich erg braaf voor.

Tot kijk en de complementen thuis!

Een contente vrouw is een zegen in uis!