Dialect Oost-Zeeuws-Vlaams – Nederlands

Deze taalgids bevat ongeveer 2.500 woorden, uitdrukkingen en gezegden, verzameld door Edy Compiet. Het is een vervolg op de eerste uitgave van augustus 2013 waarin op een nieuwe wijze de woordenschat van de bewoners van de streek op papier is gezet.

10582891_974605189218766_3603163766651636479_o (1)

Foto van Ko Leenknegt

Aan de basis ligt het Algemeen Vlaamsch Idioticon van Schuermans, uitgegeven tussen 1865 en 1883. Daarnaast is Het Groot Woordenboek der Nederlandse taal zoals de Van Dale voluit heet, systematisch geraadpleegd om betekenissen en interpretaties te verifiëren.
De woorden zijn in spreektaal en in alfabetische volgorde gezet zodat het mogelijk is om de betekenis van het dialectwoord snel op te zoeken. Na het alfabet zijn er per letter als voorbeeld en ter verduidelijking zinnen, uitdrukkingen en anekdoten vermeld. Ook zijn er enkele volkse verhalen als illustratie van het dagelijkse leven uit midden vorige eeuw opgenomen.
Wie wil luisteren naar de taal in de diverse dorpen kan terecht op het internet bij het Meertens Instituut dat in de jaren 1960 tot 1971 opnamen gemaakt heeft van gearrangeerde gespreken in het dialect. Ga naar Meertens, soundbites, taalgebied Zeeland en dan naar de plaats waar de gesprekken zijn opgenomen. Misschien herkent u er ook enkele stemmen.
Dank gaat uit naar familie, vrienden en anderen die behulpzaam zijn geweest om woorden aan te brengen, vaak in een zeer plezierige en anekdotische context.
Voor deskundig taaladvies zorgde Wies Strobbe.
De illustraties zijn van Michiel Borm.

Deze website is een digitale versie van het boek en gemaakt door Gabien Borm-Lambert.