De stad Hulst

Het oude Hulsterse dialect wordt nog door weinig mensen dagelijks gesproken. In de literatuur wordt er op gewezen dat er naast het OostVlaams en het Waaslands, in de taal van Hulst, ook invloed is van het Brabantse dialect net zoals in Antwerpen.
Historisch Centrum St. Willibrordusbasiliek Grote Markt met Stadhuis Koekenbakkershoek Nieuwe Wijk, Nuuve Waaik, F. van Waesberghestraat Dobbele Poort, Dubbele Poort Gentse Poort Graauwse Poort Keldermanspoort Nieuwe Bierkaai Bolwerken Stadswallen Binnen en Buitenvest
Buiten de omwalling Nieuw Hulst, Korea Zeedaaik, Hulster Nieuwlandweg ’t Jagertje Wijken: Tivoli Den Dullaert Groote Kreek De Statie Tragel, componistenwijk Wittebrug in aanbouw, wordt al Witte Waaik genoemd Natuur de Linie Fort Moerschans, de Rape, Zandenburg schans.

Hulst Het dialect van de oude Hulstenaren wijkt met enkele klanken duidelijk af van het Oost-Zeeuws-Vlaams. Na de uitbreiding met bestemmingplan Dullaert en Hooghuis van de jaren 1970/1980 zijn meer en meer mensen uit de dorpen en het platteland naar Hulst gekomen. De meeste mensen in en rond Hulst spreken dus de algemene taal. Hier vermeld zijn vooral typische Hulsterse woorden. Voor alle andere woorden en uitdrukkingen kunt u zoeken bij het dialect van Het Land van Hulst. Wat het meest opvalt, is de klank -aai die in de plaats komt van de –ij, bij woorden met een –ei wordt de i meestal weggelaten. Woorden met -en op het eind worden meestal afgekort, de -n verdwijnt.