D

D
Dag, goed voor den dag kommen, er netjes uitzien
Dag, ne godsgansen dag, een hele dag
Dagwerk, er dagwerk aon ’ebben, veel tijd nemend
Dam, een ophoging van grond en stenen in een rivier
Dammegat, dam, een smal stuk grond om op een weiland te komen
Dampen, sigaren roken
Daogen, eilige daogen, niet meegeverfde stukken
Daoken, vlak ondersteunend
Daonig, erg
Daor si, kijk daar
Daos, een paardenvlieg
Daovantrent, behoorlijk
Daover, bibber
Dedderen, prakken
Dees, de dees, den dezen; den dezen is nie zot, ik ben niet gek
Deirm, een gummislang
Deizen, achteruit gaan
Del, de hel
D’elft, Plattedijk, halverwege Hengstdijk en Groenendijk bij vroegere tramhalte
Delver, een grondwerker
Derole, Terhole
Desteren, ij destert deur ut slik, hij loopt door het slijk
Deur, door in samengestelde woorden
Deur, de deur plat loopen, veel bij iemand komen
Deur, deur d’onderd, meer dan honderd
Deur, ge keu tur deur, je kan de pot op
Deur, op de deur loopen, voor een gesloten deur staan
Deur, mee da geld kun je een deur opensteken, je hebt een flink bedrag
Deureen, dooreen, gemiddeld
Deurgaon, doorgaan, weggaan
Deurjassen, dur deurjassen, geld opmaken
Deurjassen, extra water op de koffiedrab gieten
Deurlaoten, laten passeren
Deurtrappen, ze niet allemaal op een rijtje hebben
Deurtrapt, gemeen
Deurzakken, lang blijven plakken in café
Deuzig, suffig
Dieje(n), diene(n), die
Dier, een beest, duur
Dieren, dat is geenen dieren, een slechterik
Dieren tijd, ut is nen dieren tijd, het is een dure tijd
Dijk, gelijk aon den dijk, quitte zijn
Dijssel, een dissel
Dijstag, dinsdag
Djeirik, turf
Dik, zwanger
Dikkels, dikwijls
Dikkop, een kikkervisje, een eigenwijs persoon
Dikte, ons koei et de kwaoie dikte, een opgeblazen buik
Dimster(en), schemer(en)
Dinken, denken; dinken, docht, gedocht
Djakken, smijten
Djoeben, een sul
Directoire, een onderbroek
Doef, drukkend weer
Doen, mee van doen ’ebben, mee te maken hebben, mee verkeren
Dobbel, dubbel
Dokter, ge moe zoe dokterachtig nie zijn, een dokter kost geld
Dolleken, een spitsmuis
Domp, damp
Donder, onweer, achterwerk
Dondersteen, een lastig kind, een rotjong
Dooddoen, ze niet dooddoen, lui zijn
Doos, een ouwe doos, oude vrouw
Dotjen, een kleine hoeveelheid
Douwen, duwen
Dragonder, een manwijf
Draoi, iemand aan den draoi ouwen, iemand niet laten weggaan
Draoierig, duizelig
Dreef, un dreef deur de keuken, een spoor van vuile schoenen
Dreegen, bedreigen
Drefelen, heen en weer lopen
Drets, slijk, viezigheid
Driekaort, drie opeenvolgende speelkaarten
Drift, een gedeelte van een klopjacht
Drimmer, ne stiekemen drimmer, knijpt de katjes in het donker
Drinkensbak, een betonnen waterbak in weiland voor vee
Dripneus, een drupneus
Droel, een sufferd
Droog, nog nie droog achter d’ooren, onvolwassen
Drollenvanger, plusfour, een broek met dichtgebonden korte pijpen
Droogkloot, een saai persoon
Dubbel, dubbel is eens zoe dik, als iemand sterk overdrijft
Duikeloender, een rare kerel
Duist, wintergras, hij is maor een duist ’oog, heel klein Duivenmelker, een duivenliefhebber en wedstrijdspeler met duiven Duivensjaorel, verwoed duivenmelker
Dul, woest
Dunnen, uitdunnen
Dunnen, nen dunnen, een vrekkig persoon
Durp, een dorp
Durpel, dorpel, den durpel betaolen, betalen voor het klantenbestand
Durven; durven, dierf, gedurven
Duskas, een dorsmachine
Dussen, dorsen
Dust, dorst
Duts, een sukkelaar
Duvel, duivel, mee zwijgen keu je den duvel dwingen, zwijgen is goud
Dwjeis, eigenzinnig, dwars
Dweil, nen dweil slaon, dweilen
Duzend, duizend, een meid van duzend weken, een jonge meid

Om met een boer zaken te kunnen doen moest je drie keer over het dammegat komen.

Hij had den daover op zijn lijf, hij was erg geschrokken.

Marieke zat te daoveren van de kossen.

Die meid is zo zot as een deur, is gek.

Het was kakken zonder douwen, het ging vanzelf.

Loop nie deur mijn keuken te desteren, ik ’eb pas gedweild, gij dondersteen.

Mijn deirms grollen, het rommelt in mijn darmen.

Scheen uit of ge krijg ne schop voor ouw donder, stop ermee of je krijgt een trap onder je kont.

Oe wil d’ut ebben, dun, dik of deur een doeksken, je kunt het krijgen zoals je wilt.

Laat de boeren maar dussen wil zeggen, bij ons gaat het goed.

Eure schoonzeun kost eten as nen delver, haar schoonzoon kon zeer veel eten.

Beter van de stad as van een durp, beter van een rijke dan van een arme iets verkregen.

Hij sloog tur op as den duvel op Gerard, hij mepte er op los.

Diene wijvenzot is verre versleten, zijnen duvel is dood, hij is gekalmeerd.

Agge over den duvel spreekt dan trap te op zijne stjeirt, als je over iemand praat komt hij net binnen.

Ik liet mijne jas aon de kapstop angen maor as ik terugkwam was ik er van gedouwen, was ik hem kwijt

Den duvel schijt altijd op de grootsten oop, wie het niet nodig heeft krijgt het meest.

Die meid is te lomp om voor den duvel te dansen, heel dom.

Als je goed voor den dag kwam, dan zag je er netjes uit.

Zeg dwjeizen, komde gij misschien van Usnis?

Daar zijn ze zoe dwjeis as een kapmes, erg eigenzinnig.